altinoz.com.tr

2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

21 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30808 (Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

2019-2020 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 23.05.2019

Karar No : 18

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2019-2020 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1-(1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı bölge müdürlüğünü,

d) İldeki Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

e) İşletme Müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

Tamamı için tıklayınız.