altinoz.com.tr

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 379)

27 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30608

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 379

Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararım yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  Tarihi Resmî Gazete’nin Sayısı
26/2/2018 30344
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı  Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22.06.2018 30456
11.10.2018 30562