2018/11802 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

25 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30459 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11802

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ün yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/5/2018 tarihli ve 47241 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 25/12/2017 tarihli ve 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli II sayılı listedeki 85 inci fasıl altında yer alan aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) karşısında belirtilen maddeye ve ilgili faslın son kısmına aşağıda yer alan (5) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 5 8
6 7
8504.40.88.90.00 Diğerleri (5) 0 0 0 0 0 0 3,3

(5): 87. fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisi %0,8 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
MADDE 2- Bu Karar 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın