2018/11768 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

25 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30431

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11768

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 3/5/2018 tarihli ve 82057 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde tanımı yer alan kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler için 2019 yılının dönemsel Avıo değeri geçerlilik tarihine kadar uygulanmak üzere %2,5 seyyanen artış uygulanır.

(2) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtildiği şekilde güncellenen değerlerin birinci fıkra kapsamında seyyanen gerçekleştirilen artış nedeniyle aşılması durumunda da kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün statüsü korunacaktır.”

MADDE 2- Bu Karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan 3 iş günü sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın