altinoz.com.tr

2018/11691 Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

09 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30416

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11691

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatlarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/4/2018 tarihli ve 34457 sayılı yazısı üzerine, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11691 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Yükümlülük kapsamındaki demiryolu hatları

MADDE 1- (1) Ekli listede belirtilen demiryolu hatları kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek hatlar olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekli Liste için tıklayınız.