tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

2018/11560 5/6/1980 Tarihli ve 8/984 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları”nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

02 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30439

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11560

5/6/1980 tarihli ve 8/984 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esaslan”nın yürürlükten kaldırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14/3/2018 tarihli ve 21420 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.