2018/11536 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

22 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30366

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11536

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Müsteşarlığın 8/2/2018 tarihli ve 4403 sayılı yazısı üzerine, mezkûr Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın