2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

12 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30533

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/10

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanınca kamu iktisadi teşebbüslerinin görevlendirilmelerine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığına sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

11 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Yazıyı Paylaşın