altinoz.com.tr

2017/10925 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

31 Ekim Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30226

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/10925

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 6/10/2017 tarihli ve 25744 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.