altinoz.com.tr

2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30186

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10718

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 85322 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilir.

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 3- (1) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Karar, yayımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.