2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili Düzeltme

19 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30159

Başbakanlıktan:

DÜZELTME
18/08/2017 tarihli ve 30158 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, 05/06/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin; “(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.” şeklinde olan ikinci fıkrası, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 18/08/2017 tarihli ve 31853594-147-17-990 sayılı yazısına istinaden aslına uygun olarak; “(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 TL olarak ödenir.” şeklinde düzeltilmiştir.
Bu Yazıyı Paylaşın