altinoz.com.tr

2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

18 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30922

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2017/21 sayılı Genelge

GENELGE

2019/23

14/10/2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/21 sayılı Genelgenin dördüncü paragrafında yer alan “(gizlilik dereceli yazılar dışındaki)” ibaresi “(özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç)” şeklinde ve yirmidördüncü paragrafında yer alan özel ve hizmete özel yazılar” ibaresi “ve özel olarak nitelendirilen belgeler” şeklinde değiştirilmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

17 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI