2017/11147 Türkiye’nin Otomobili Projesi Kapsamındaki Çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Koordinasyonunda Yürütülmesi Hakkında Karar

20 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30307

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11147

Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 29/11/2017 tarihli ve 2056 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

11/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11147 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamında otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarına yönelik; belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alınamaz, ihale yapılamaz, lisans ve imtiyaz sağlanamaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı talihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın