2017/10994 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

02 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30258

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10994

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/11/2017 tarihli ve 125393 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiş olup söz konusu faslın sonunda yer alan 4 ve 5 numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,  EFTA B-HER. G.KORE MLZY. D-8 D.Ü.
0713.20.00.00.19 Diğerleri o(4) 0 0(5) 0(4) 0(4) 0(4)
0713.31.00.00.19 Diğerleri 0(4) 0 0(5) 0(4) 0(4) 0(4)
0713.32.00.00.19 Diğerleri o(4) 0 0(5) 0(4) 0(4) 0(4)
0713.33.90.00.11 Barbunya 0(4) 0 0(5) 0{4) 0(4) Q(4)
0713.33.90.00.19 Diğerleri 0(4) 0 0(5) 0(4) 0(4) 0(4)
0713.34.00.00.19 Diğerleri o(4) 0 0(5) 0(4) 0W 0{4)
0713.35.00.00.19 Diğerleri o(4) 0 0(5) 0(4) 0(4) 0(4)
0713.39.00.00.19 Diğerleri 0(4) 0 0(5) 0(4) 0(4) 0(4)

Söz konusu gümrük vergisi 1/6/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %19,3 olarak uygulanır. (5>: Söz konusu gümrük vergisi 1/6/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %8,7 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın