2017/10975 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

26 Kasım 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30252

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10975

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10975 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır.

MADDE 3- (1) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın