2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (BKK 2016/8791)

05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29703

Karar Sayısı: 2016/8791

Ekli “2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 21/4/2016 tarihli ve 5040 sayılı yazısı üzerine 5488 sayılı Tarım Kanununun19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (I) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup; süt regülasyonu uygulamasında en az iki yıl, araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2016 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2- (I) 2016 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Karar İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın