altinoz.com.tr

100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 2019/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

22 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30694

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 100. Yıl Kutlamaları

GENELGE

2019/4

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelemizin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecektir. Buna göre;

1. 100. Yıl Kutlamalarına ilişkin etkinlikler, yıl boyunca İstanbul-Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara güzergâhı başta olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirilecektir.

2. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecektir. 100. Yıl Kutlamaları kapsamında yapılacak her türlü sportif faaliyetler (spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar vb.) Gençlik ve Spor Bakanlığı; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecektir. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

3. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak olup İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara illerinde yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecektir.

4. Yıl boyunca bu kapsamda gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar; 100. Yıl Kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak kullanılacak, belirlenen 100. Yıl Logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalarda 2019 yılı boyunca kullanılacaktır.

100. Yıl Kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

21 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI