Diğerleri Mevzuat

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar (BKK 2016/8706)

05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29703

Bakanlar Kurulu Kararı: 2016/8706

Karar İçin Tıklayınız