altinoz.com.tr

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30224

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

40 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

16 Çanakkale Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

          ”

39 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(1)

50 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

20 Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

40 Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2013 28786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/08/2017 30159