altinoz.com.tr

2019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 702)

05 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30677

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 702

2019/2020 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/2/2019 TARİHLİ VE 702 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Şeker kotaları

MADDE 1- (1) 2019/2020 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 131 bin 625 ton olarak belirlenmiştir.

(3) Nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 67 bin 500 ton olarak belirlenmiştir.