Taşucu Limanı Özelleştiriliyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye (TDİ) ait Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazlar, 36 yıllığına, ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilecek. Son teklif verme tarihi 21 Temmuz olan ihale için geçici teminat bedeli ise 15 milyon lira olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, TDİ’ye ait Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle de sonuçlandırılabilecek.

Söz konusu liman ve liman geri sahasında bulunan taşınmazlar bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, 36 yıllığına özelleştirilecek. Geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlenen ihaleye ilişkin şartname ve tanıtım dokümanı, 10 bin lira karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dahil olarak ihaleye katılabilecek ve gruplar sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.

Taşucu Limanı ve söz konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki ‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu’ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Bu Yazıyı Paylaşın