tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 06.02.2017 Tarihli Yazısı (Türk Hava Yolları A.O. ve Türkiye Halkbankası A.Ş. Hakkında)

T.C.

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Tarih: 06.02.2017

Sayı: 55482581-150.01/745

Konu: Türk Hava Yolları A.O. ve Türkiye Halkbankası A.Ş. hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna Devri hakkında Özel Durum Açıklaması

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları A.O.nun % 49,12 ve Türkiye Halkbankası A.Ş.nin % 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 Sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.02.2014 tarih ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet Aksu

Başkan