tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Musluk Suyu Kanser Nedeni Olabilir

Environmental Working Group (EWG) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ABD’deki içilebilir musluk sularında bulunan zehirli kimyasal kirleticiler ülkedeki 100.000’den fazla kanser vakasının nedeni olabilir. Bu çalışma, ülke genelindeki içilebilir musluk sularında 22 karsinojen kontaminant bulunması sebebiyle, kanser risklerinin kümülatif bir değerlendirmesini yapan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Heliyon’da yayınlanan çalışmada, EWG’de görevli bilim insanları, ABD’de bulunan 48.363 su sistemindeki karsinojenlerin sağlık üzerindeki kombine etkilerini hesaplayan yeni bir analitik çerçeve kullandı. Çalışmanın başyazarı Sydney Evans, “Sularda kompleks kontaminant karışımları var ama buna rağmen, devlet kurumları hala musluk sularındaki kirleticilerin sağlığa olan zararlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Gerçek hayatta insanlar kimyasal kombinasyonlarına maruz kalıyorlar. Bu nedenle, çeşitli kirleticilerin sağlık üzerindeki kombine etkilerini incelemeye başlamamız önemli,” diyor.

Su Filtresi Kullanılabilir

Bu kümülatif yaklaşım, havadaki kirleticilere maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirme konusunda yaygın olarak kullanılıyor ama daha önce musluk suyundaki kirleticiler konusundaki ulusal verilere hiç uygulanmadı.

Artan kanser riskinin büyük bölümüne, sulardaki arsenik, dezenfeksiyon yan ürünleri ve uranyum ve radyum gibi radyoaktif element kontaminasyonları neden oluyor. En yüksek riske sahip su sistemlerinde, genellikle yer altı suları kullanılıyor ve bu sistemler daha küçük insan topluluklarına su sağlıyor. Bu topluluklar güvenilir içme suyu sağlamak için sıklıkla gelişmiş altyapılara ve kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Ancak büyük yüzey suyu sistemleri daha geniş kitlelere su sağladığı ve sürekli olarak dezenfeksiyon yan ürünlerini içinde barındırdığı için toplam riske daha büyük bir katkısı oluyor.

Araştırmacılar toplum için var olan su sistemlerinin büyük çoğunluğunun yasal standartlara uygun olduğunu ancak yapılan son araştırmaların, her ne kadar yasal seviyelerde olsalar da, sulardaki kontaminant yoğunluklarının yine de insan sağlığına zararlı olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Musluk suyundaki kimyasallar konusunda endişe duyan tüketicilerin su filtresi kullanarak kontaminantlara maruz kalma oranlarını azaltabileceklerini söyleyen araştırmacılar, filtrelerin musluk suyunda tespit edilen belirli kontaminantları hedeflemesi gerektiğine de dikkat çekiyorlar.