tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kira ve Gelir Kaybı Desteği Alanlar Vergi Vermeye Hazır Olsunlar

Bütün Dünya’yı kasıp kavuran Covid-19 salgını ile ilgili olarak çeşitli meslek gruplarına çeşitli destekler verilirken, ülkemizde de tam manasıyla “yetmez ama evet” tarzında destekler verildi, veriliyor. Verilen destekler miktar olarak gelişmiş ülkelerin son derece gerisinde kalırken, beraberinde bir sürü yeni problemi de ortaya çıkarmayı başardı. Başarılı olunan asıl konu ise elbette bu yardımların vergilendirilmesiydi.

VERGİ ÖNCE İŞÇİYİ VURDU

Covid-19 destekleri önce kısa çalışma ödeneği ile başladı.

Kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin çalışanlarına kısa çalışma ödeneği ödemeleri başlamıştı ki, ödemelerden damga vergisi kesintisi yapıldığı görüldü.

Az gibi görünen ama zaten düşük ücret almak zorunda kalanların ekmek hesabına vurduğunuzda neredeyse 10 ekmek fiyatına denk gelen bu kesintiden, mecburi izine gönderilen ve nakdî ücret desteği alan işçiler de etkilendi. 10 ekmek paraları damga vergisi olarak kesildi.

SIRA ESNAFA VE TÜCCARA GELDİ

Salgın ve buna bağlı olarak gelen kısıtlamalardan en çok etkilenenler ise esnaf ve tüccarlardı. Bırakın işlerin azalmasını restoranlar, kahveler, berberler ve daha bir çok esnaf grubu aylarca kapalı kaldılar.

Daha sonra bir kısmı açıldı, ama kısa bir aradan sonra bir daha kapatıldı. Bırakın yardım yapılmasını, hatırlarını soran bile olmadı. Önce görmezden gelinen bu mağduriyet daha sonra homurtuların yükselmesi ve muhalefet partilerinin bunu diline dolaması sonucu bir yardıma bağlandı.

23 Aralık 2020 Tarih ve 31343 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3323 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve tüccara kira ve gelir kaybı desteği verileceğinden bahsedilse de, sonradan anlaşıldı ki, bu yardım, sanki diğer gruplar uzayda yaşıyormuş da bu koşullardan etkilenmemiş gibi, belirli meslek gruplarına belirli miktarlarda verilecekti.

Tebliğler ve nace kodu listeleri yayımlandı, kira miktarları yazıldı, başvurular yapıldı, banka hesap numaraları verildi, sonuçları bekleniyor.

VE DESTEKLERE VERGİ KİTLENDİ

Bu desteği alanları ise bir sürpriz bekliyor. Bu destekler vergiye tâbi. Vergileri ödenecek.

Neredeyse verdiği destek kadar vergiyi bir yıl içinde beyannamelere uyguladığı damga vergisi ile esnafın ve tüccarın cebinden alan Devlet, çıkardığı kararda da, yayımladığı tebliğlerde de, yapacağı kira ve gelir kaybı desteğinin vergiden istisna olduğunu belirtir tek bir kelime sarf etmiş değil.

GELİR VERGİSİ KANUNU DEVREDE

Bu desteklerin vergiden istisna olduğu söylenmediğine göre, o zaman Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre bu destekler en az % 15 oranında gelir vergisine tâbi. Hatta buna benzer hibe yardımlardan biri olan KOSGEB hibeleriyle ilgili olarak bu hibenin gelir vergisine tabi olması gerektiğiyle ilgili özelge bile var.

DESTEKLERİ İYİ DEĞERLENDİRİN

Bu yüzden, alacağınız kira ve gelir kaybı desteklerini iyi değerlendirmenizde fayda var.

Öncelikle % 15′ ini vergi olarak bir kenara ayırın ki, verginin ödeneceği zaman, bir de bu desteğin vergisinin gecikme zammını ödemek zorunda kalmayın.

Aldığınız destekten muhasebecinizi haberdar edin ki, bir de basit bir kontrolle anlaşılabilecek bu desteğin bildirilmemesi sonucu, desteğin gelir olarak bildirilmemesinden usulsüzlük, vergilendirilmemesinden de vergi ziyaı cezası ile uğraşmayın.

Ne demişler? Mesleğe meslek, kol gibi, pardon, vergili destek.