altinoz.com.tr

Kediler İnsanını Ebeveyn Olarak Görüyor

Kediler, özellikle köpek ‘rakiplerine‘ kıyasla daha mesafeli olarak bilinir, insanlarıyla daha az bağ kurduğu düşünülür. Ancak yeni yapılan bir araştırma durumun böyle olmadığını gösterdi.

Her ne kadar kedi sahipleri patili ev arkadaşlarının şefkatli olduğunu yalnızca bunu farklı şekilde ifade ettiğini bilse de artık bilimsel kanıtları da var.

ABD’deki Oregon Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar kedilerin gerçekten insanlarını sevdiği sonucuna vardı. En azından insanlarını ebeveyn ya da bakıcı olarak gördükleri kanıtlandı.

Araştırma için daha önce bebeklerde ve köpeklerde kullanılan bir modelleme uygulandı.

Current Biology dergisinde yayınlanan araştırma kedi yavrularını iki dakika bakıcılarıyla zaman geçirdikten sonra yalnız bıraktı sonra yeniden iki dakikalığına bakıcılarıyla buluşturdu ve davranışlarını inceledi.

Deneyden sonra, her yavru kediyi, önceki çalışmalarda insan bebeklerine ve köpeklere atanan bağlanma stillerine göre güvenli, kararsız, kaçıngan ve düzensiz olarak kategorize ettiler.

Kedilerin yüzde 64’ü bakıcısına karşı güvenli bağlanma stili gösterdi. Başka deyişle bakıcıları odadan ayrıldığında endişeli görünürken tekrar bir araya geldiklerinde düşük stres tepkisi gösterdi.

Yavru kedilerin yaklaşık yüzde 30’u güvensiz bağlanma stili gösterdi yani bakıcıları odaya döndüğünde stres seviyelerinde bir azalma olmadı.

Elde edilen sonuçlar yetişkin kedilerle yapılan çalışmada elde edilen bulgularla da uyumluydu.

Benzer oranlar önceki çalışmalarda bebeklerde de görülürken köpeklerde güvenli bağlanma oranın yüzde 58’de kalması yüzde 42’sinin güvensiz kategorisinde olması dikkat çekti.