altinoz.com.tr

Kadın-Erkek Beyinleri Arasında Eşgüdüm Yok

Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar ve erkekler bir arada çalıştıkları zaman iş birliğine yaklaşımları farklı oluyor.

Yapılan araştırmada iki erkek birlikte çalıştığında beyinlerinin aynı bölgelerinin eşgüdüm içinde çalıştığı gözlemlendi; bu durum birlikte çalışan iki kadın için de geçerli olsa da onların kullandıkları alan erkeklerinkinden farklıydı. Buna karşılık birlikte çalışan kişiler bir erkek ve bir kadın olduğunda beyin aktivitelerinin birbiriyle örtüşmediği gözlendi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kadınların ve erkeklerin davranışları iş birliği yapma konusunda farklılık gösteriyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden psikiyatri ve davranış bilimleri uzmanı Dr. Allan Reiss’a göre konu, erkeklerin veya kadınların iş birliği yapmada daha iyi olması veya birbirleriyle iş birliği yapamamaları değil, yalnızca iş birliği yapma tarzları farklılık gösteriyor.

Araştırma, erkekler ve kadınlar birbirleriyle iş birliği yaptığında beyinlerindeki farklılıklara sebep olan şeyi bulmayı amaçlıyordu.

Hemcinsler arasında eşgüdüm

Araştırmacılar, iş birliği yaparak bir bilgisayar görevini tamamlamaları istenen 111 çift katılımcıya beyin taraması yaptı. Çiftlerin 39’u iki erkekten; 38’i iki kadından ve 34’ü bir kadın ve bir erkekten oluşuyordu. Araştırmacılar, katılımcıların hiçbirinin deneyden önce birbirini tanımadığını vurguladı.

Bilgisayar görevine göre iki katılımcı da önlerindeki ekrana bakacak, ekranda gördükleri dairenin rengi değişince de önlerindeki tuşa basacaktı. Amaçları, tuşa partnerleriyle aynı anda basmaktı ancak ne partnerleriyle konuşabiliyor ne de onların önlerindeki ekranı görebiliyorlardı.

Araştırmaya göre partnerlerin zamanlamalarını birbirlerine göre ayarlayabilmeleri için onlara 40 deneme hakkı tanındı. Her denemeden sonra katılımcılara tuşa kimin daha önce bastığı ve ne kadar süre önce bastığı söyleniyordu.

Katılımcıların beyin aktivitelerini ölçebilmek için “hipertarama” denilen bir beyin görüntüleme tekniği kullanıldı.

Araştırmaya göre erkek-erkek ve erkek-kadın çiftlerin performansı aynı olmakla birlikte kadın-kadın çiftlere oranla daha iyiydi.

Araştırmacılar ayrıca hemcins partnerlerin beyin aktivitelerinin birbiriyle eşgüdüm içinde olduğunu gözlemledi.

Standford’dan Joseph Baker’a göre bu katılımcıların beyin aktiviteleri ne kadar eşgüdümlüyse, görevde de o derece başarılı oluyorlardı.

Araştırmacılar, önceden yapılan beyin taramalarında iş birliği yapan iki insanın beyin aktivitelerinin birbiriyle uyumlu olduğunun gözlemlendiğini not düştü. Yeni araştırmada ise erkek-erkek çiftlerin beyinlerinde birbiriyle eşgüdüm içinde çalışan bölgeler ile kadın-kadın çiftlerinki birbirinden farklıydı.

Farklı bilişsel stratejiler

Buna karşılık farklı cinsten partnerlerde buna benzer bir beyin aktivitesi gözlemlenmemesi, iş birliği söz konusu olduğunda iki cinsin birbirinden farklı bilişsel stratejiler kullandığını gösteriyor.

Araştırmaya göre bu bulgular, kadın ve erkeklerin beyinlerinin farklı görevler için evrimleşmiş olduğu konusuna ışık tutabilir. Örneğin erkeklerin avlanma ve savaş geçmişleri, evrimsel farklılıklarının nedeni olabilir.

Ayrıca bu bulgular, otizm hastaları gibi başkalarıyla etkileşime geçmekte zorlanan insanlar için de faydalı olabilir. Otizm hastalarının sosyal kavrama sorunları yaşadığını belirten Baker, araştırmacıların iş birliği nörolojisi hakkında daha fazla bilgi edinerek otizm hastası insanlar için daha etkili tedavi yöntemleri tasarlamaya çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: herkesebilimteknoloji.com