İstihdam Teşvikine Esneklik Geldi

İşsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması her ülkede temel konulardan birisidir. İster gelişmiş sanayi ülkeleri, isterse de az gelişmiş veya gelişmekte olan veya ekonomisi dibe vurmuş bir ülke olsun; mutlaka vatandaşlarının çalışabilecekleri, üretebilecekleri, ekonomi içerisinde kendilerine yer bulabilecekleri iş alanları açmak zorundadır.

Her ülkenin kendince uygulamaya koyduğu bir takım politikalarla da istihdamın artırılmasına çalışılmaktadır. İşte ülkemizde de, 687 Sayılı KHK ile getirilen İlave İstihdam Desteği uygulanmasındaki temel amaç, 2017 yılında işsiz kişilerin istihdamını sağlayarak kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

İlave istihdam desteğinden yararlanma şartları, daha önce 2017/10 Sayılı Genelge’de yayınlanmıştır. Ancak istihdam artışının desteklenmesi amacıyla bazı hususlarda 1 Haziran itibariyle geçerli olmak üzere esneklik sağlanmıştır.

Neler değişti?

Esneklik hükümlerini getiren 2017-24 Sayılı SGK Genelgesi’ne göre 1 Haziran 2017’den itibaren geçerli olan ilave istihdam desteği usulleri;

a) İlave istihdam desteğinden son üç ayda işsiz olma koşulu vardır. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin 10 günde fazla sigortalı bildirilmemiş olması, işsizlik koşulunu bozmamaktadır. Ancak, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla 4(c) kapsamında SGK’ya bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için ilave istihdam desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

b) İlave istihdam işveren desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

c) İlave istihdam desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

d) 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.

e) Yine 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan iş yerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında hiç bildirimde bulunmayan iş yerlerinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

f) SGK’ya bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, ilave istihdam desteğinden diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

g) 1 Haziran 2017 öncesinde işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilen sigortalılar işsiz sayılmamaktaydı. Bu kural 1 Haziran 2017 itibariyle dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: Dünya Gazetesi-İbrahim Işıklı

Bu Yazıyı Paylaşın