İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Yapılandırma Duyurusu

6736 Sayılı Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrası ile; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile Borsamıza olan,  borsa tescil ücreti ve yıllık  aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının 1.nci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3.üncü ayın sonuna kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan alacakların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir.

Bu bağlamda  Başvuruların 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar odamıza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası

Bu Yazıyı Paylaşın