altinoz.com.tr

Genel Geçişli İfadelerle Hüküm Kurulamaz

T.C.
YARGITAY
Altıncı Ceza Dairesi

Esas No : 2018/3493
Karar No : 2019/4314
Tarih : 12.09.2019

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Sanık … savunmanının duruşma gününden usulen haberdar edildiği halde geçerli mazereti bulunmadan duruşmaya gelmediği anlaşılmakla, duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR :

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08.12.2016 gün ve 2014/143 Esas, 2016/226 Karar sayılı ilamı ile, sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında, nitelikli yağma, silahla kasten yaralamaya kalkışma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, fuhuş için yer temin etme ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine karşı, sanık …, sanık … ve savunmanı ile sanıklar …, …, … ve … savunmanlarının CMK’nin 272 ve müteakip maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurması üzerine; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 05.03.2018 gün ve 2018/608 Esas, 2018/379 Sayılı karar ile; Sanık … hakkında mağdur …’a yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık; sanık … hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve mağdur …’a yönelik silahla tehdit; sanık … hakkında 6136 Sayılı Yasaya aykırılık; sanık … hakkında mağdur …’a yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs; sanık … hakkında suçluyu kayırma ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçları yönünden “İstinaf başvurusunun esastan reddine”; sanık … hakkında fuhuşa aracılık etmek, yer temin etmek ve mağdur …’a yönelik silahla tehdit mağdur …’a yönelik silahla tehdit suçları yönünden “Düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine” karar verildiği ve anılan kararların KESİN nitelikte olduğu; sanıklar … ve … hakkında yakınan …’e yönelik yağma suçuna ilişkin olarak ise, TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere “İstinaf başvurusunun esastan reddine” karar verildiği; anılan karara karşı, sanıklar … ve … savunmanları tarafından usulüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçelerinde hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususlar ile re’sen incelenmesi gereken konular CMK’nin 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü;

I- ) Sanık … hakkında, mağdur … …’e yönelik yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Oluş ve dosya içeriğine göre; sanık …’nun, yağma suçunu yanındaki suç ortağı ile birlikte, geceleyin, silahla, olay tarihinde mağdurun çalıştırdığı işyerinde gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında, TCK’nin 149/1. madde ve fıkrasının ( a ), ( c ) ve ( h ) bentleri yanı sıra ( d ) bendi ile de uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II- Sanık … hakkında, mağdur … …’e yönelik yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Mağdur … Ü. K. ‘ün, 26.04.2011 günü Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğünde alınan ifadesinde; 02-03.02.2011 tarihinde …r ve … isimli şahıslar tarafından darbedilmesi olayını anlattıktan sonra “Ertesi gün ( 03.02.2011 ) … işyerime geldim. Bir müddet sonra … benim yanıma geldi ve bana ‘… ve …’nu yanına al, bunlar burada dursun, senin sırtın yere gelmez.’ dedi. Ben de …’na, ‘Ben İdris’e ne kadar vereceğim’ dedim, o da bana ‘günlük 30 TL. verirsin’ dedi, ben de kabul ettim ve şahısları işe aldım. İdris isimli şahıs, işe aldığım gece, kendisini patron olarak görmeye başladı ve işyerinde çalışanlara bağırmaya başladı. Şahsın bağırdığı sırada benim yanımda kız arkadaşım da bulunuyordu. Arkadaşım bana; ‘Kendi paramızla rezil oluyoruz; ya bu şahıslardan paranı iste ya da bunları işten çıkart’ dedi. İdris isimli şahıs bağırmasını devam ettirince kız arkadaşım şahsa, sen kim oluyorsun da burada bağırıyorsun’ dedi. İdris de arkadaşıma bağırmaya başlayınca, ben arkadaşımı alarak dışarıya çıkardım.

Bizim arkamızdan da İdris dışarıya çıktı ve bize ‘Yarın buraya giremezsiniz’ dedi. 3 gün boyunca ben işyerine girmeyince … beni aradı ve evine çağırdı. Şahıs bana … borcumun olduğunu söyledi. Ben de şahsa, elektrik ve doğalgaza olan borcunu ödediğimi söyledim. … ‘Bu borcu nasıl ödeyeceksin?’ dedi, ben de şahsa; ‘Şahane Bar’dan İdris’i çıkart, ben çalışayım borcumu da ödeyeyim; kiramı da zaten yeni sana ödedim’ dedim. Şahıs da bana hadi işyerine gidelim dedi ve …, ben ve … ili birlikte Şahane Bar’a geldik. Barda İdris ile Serdar isimli şahıslar vardı. … şahıslara ‘Siz buradan çıkın, alacağınız varsa Ümüt size versin’ dedi ve şahıslar toplam 100 TL. alacakları olduğunu söylediler. Ben de şahıslardan kurtulmak için 100 TL. parayı şahıslara verdim ve şahıslar gittiler. … da benim işyerimde biraz oturdu ve bir şeyler içtikten sonra kendisine ait Mercedes ile gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra … yanıma geldi ve ‘Adamlar dışarıdalar, korkma bin senin yanındayım, seni çağırıyorlar’ dedi. Ben de bunun üzerine dışarıya çıktım ve … ve Serdar isimli şahısların …’na ait beyaz Mercedes ile geldiklerini gördüm. Şahsın yanına gittim ve şahıs bana ‘Buradan hemen çıkacaksın kardeşim!’ dedi. Ben de ‘Bu gece çalışayım, ondan sonra çıkarım’ dedim. Şahıs daha sonra yanında bulunan av tüfeğini çıkartarak tüfeği doldurdu. Araya … girdi ve şahısları uzaklaştırdı. Şahıslar araçla uzaklaşırken, bir el ateş ettiler. Bir müddet sonra, …; ‘Bu iş böyle olmayacak, buna bir çare bul’ dedi. O sırada, İdris ile Serdar isimli şahıslar içeriye girdiler ve ‘Kasada bulunan paralar ile fıçılara ait olan paraları ver’ dedi. Ben de cebimde bulunan paralar ile kasadaki paraların tamamını verdim. Ben işyerinden ayrıldım ve evime giderken yolda İdris beni aradı ve sen para çalmışsın’ dedi. Ben de, ‘Hesap ortada, ben para falan çalmadım.’ dedim. Şahıs beni kendi paramla hırsız yerine koydu… beni zorla işyerimden çıkaran, bana tüfek göstererek beni tehdit eden, haksız olarak paralarımı alan … ve soyismini bilmediğim sarışın Serdar isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.” dediği;

09.12.2016 tarihli karar oturumunda ise, “Daha önceki beyanlarımı tekrar ederim, sanıklardan şikayetçi değilim.” şeklinde beyanda bulunduğu;

Sanık …’ın, 27.04.2011 günü savunmanı huzurunda kollukta alınan ifadesinde; “… isimli şahsı yaklaşık 20 yıldır tanırım, bu şahıs bir dönem …ı …’ndan kiralamış idi, onun kiraladığı dönemde ben bu şahısla 2 gün çalıştım. Bu şahıs benim amcamın oğlunun kızı ile evlenmiş idi, ancak şu an boşandıklarını biliyorum.” dediği; İddianamede yer alan ( Mağdur …’ün tabanca ile yaralanmasının anlatıldığı B-15 numaralı ) olaya ilişkin savunması sorulduğunda; “… … isimli yer, … isimli şahıs tarafından Ümüt isimli bir şahsa kiraya verildi. Olay günü … … önüne geldi ve Ümüt isimli şahsı dışarıya çağırdı, Ümüt isimli şahıs … ile bir müddet benim yanımda görüştü, İdris A. isimli şahıs Ümüt’e “Burası benim seni vururum, çık git buradan” dedi, bende araya girdim ve Ümüt’ü Şahane Bara gönderdim. İdris A. Ç.’nda ben silah filan görmedim. Şahıs benim yanımdan bir araba ile ayrıldı ve yaklaşık 20-30 metre sonra silah sesleri duydum ve olay yerine polislerle beraber gittim, orada 5 tane boş kartuş gördük ve kartuşları polisler aldılar, bir müddet sonra da … ile … isimli şahıslar yakalandılar ve şahısların halen mahkemeleri devam etmektedir. Bu havaya ateş etme olayı Ümüt isimli şahsa gözdağı vermek amaçlıdır.” şeklinde beyanlarda bulunduğu;

Mahkeme huzurunda yapılan sorgusunda ise, “Atılı yağma suçlamasını kabul etmediğini, mağdur … Ü. K. ‘ün eniştesi olduğunu; kendisinin sadece … tarafından işyerinin bu müştekiye kiralandığını bildiğini, bunun dışında bir ilgisinin bulunmadığını” beyan ettiğinin anlaşılması karşısında;

Tamamı sözlü yargılamadan oluşan dosyada; mağdurun, mahkumiyet hükmüne esas alınan ve en aleyhe olan kolluk ifadesinde dahi, suçun failleri içerisinde sanık …’un yer aldığına dair herhangi bir beyanda bulunmayıp, davaya konu eylemin sanık … ile yanında bulunan “Serdar” isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini ve anılan kişilerden şikayetçi olduğunu açıkça belirttiği; sanık …’ın ise, tüm aşamalarda atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan edip, olay sırasında sanık …’nun yanında “…” in bulunduğunu ifade ettiği dikkate alındığında; sanık … ile birlikte hareket eden olayın failinin sanık … olduğunu gösteren mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı deliller, Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde kararda açıklanıp gösterilmeden, genel geçişli ifadelere yer verilmek suretiyle, yerinde yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08.12.2016 gün ve 2014/143 Esas, 2016/226 Karar sayılı hükmü ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinin 05.03.2018 gün ve 2018/608 Esas, 2018/379 Karar sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine dair usul ve yasaya aykırı bulunan kararların, 5271 Sayılı CMK’nin 302/2. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 7165 Sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değişik CMK’nin 304. maddesi gereğince dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 12.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.