altinoz.com.tr

İçtihat

Sermaye Alacağının Haczi Mümkündür

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2014/12-1078 Karar No : 2016/600 Tarih : 11.05.2016 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki “şikayet” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 9. İcra Hukuk...