altinoz.com.tr

İçtihat

İçerden Öğrenenlerin Ticareti Suçtur

T.C. YARGITAY Ondokuzuncu Ceza Dairesi Esas No : 2019/1159 Karar No : 2019/5844 Tarih : 18.03.2019 İÇTİHAT METNİ DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine...