altinoz.com.tr

İçtihat

Reddi Hakim Talebi Dilekçe İle Yapılmalıdır

T.C. YARGITAY Yirminci Hukuk Dairesi Esas No : 2015/885 Karar No : 2015/2334 Tarih : 31.03.2015 İÇTİHAT METNİ DAVA ve KARAR : Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından reddi hakim yoluna...

Duymaya Dayalı Tanık Beyanları Kabul Edilemez

T.C. YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2012/13178 Karar No : 2012/17487 Tarih : 05.07.2012 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı...