altinoz.com.tr

İçtihat

Eşin Maaşına El Koymak Ekonomik Şiddettir

T.C. YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2021/72 Karar : 2021/1765 Tarih : 01.03.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan...

Vicdani Red Bir Haktır

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ  Esas : 2020/1745 Karar : 2021/1166 Tarih : 26.03.2021 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ :Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ :13/11/2019 NUMARASI :2017/957 (E)...

Polis Sanal Devriye Yapamaz

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ  Esas : 2018/91 Karar : 2020/10 Tarih : 19.02.2020 R.G.No : 31114 R.G.Tarih : 30.04.2020 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL, Engin KOÇ ile...