altinoz.com.tr

İçtihat

E-Posta Yazışmaları Yazılı Delildir

T.C. YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2017/1014 Karar No : 2020/4488 Tarih : 10.06.2020 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden...

Bozmadan Sonra Islah Yapılamaz

T.C. YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2018/6414 Karar No : 2018/11898 Tarih : 21.11.2018 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...