altinoz.com.tr

İçtihat

İşverenin Eşit Davranma Borcu Vardır

T.C. YARGITAY Yirmiikinci Hukuk Dairesi Esas No : 2018/14877 Karar No : 2019/779 Tarih : 14.01.2019 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili...

Kırık Cam Parçası Silahtır

T.C. YARGITAY Üçüncü Ceza Dairesi Esas No : 2014/30264 Karar No : 2015/5744 Tarih : 16.02.2015 İÇTİHAT METNİ DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşüldü: KARAR : Sanık B...

Mücbir Sebep, Ceza Zamanaşımı Süresini Durdurmaz

T.C. DANIŞTAY Üçüncü Dairesi Esas No : 1987/670 Karar No : 1987/1843 Tarih : 16.09.1987 İÇTİHAT METNİ TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dayandığı hukuki...