'Çakma' Ürün Üretenlere Ağır Cezalar Geliyor!

Yeni patent kanunuyla taklit ürün yapanlara ağır yaptırımlar geliyor. Çakma ürün üreten, depolayan, satan ve nakledenlere 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası geliyor. İşte yeni kanunla ilgili bilinmesi gerekenler…

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut Yeni Patent Kanunu’nu değerlendirdi. Kanun hakkında bilgi veren Akbulut, Yeni Patent Kanunu değerlendirmesinde “Sınai Mülkiyet bir süreç yönetimi olduğu için yasal sürelerde hak sahibinin hak kaybına uğramaması için vekille çalışması gerekiyor” dedi.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NÜN ADI DEĞİŞTİ

Türk Patent Enstitüsü’nün adının ‘Türk Patent’ olarak değiştirildiğini aktaran Cumhur Abdullah Akbulut, maddeler halinde yasanın getirilerini şöyle anlattı: ” Uluslararası düzeyde mal ve hizmetler 45 sınıf olarak gruplandırılıyor. Tüm patentler incelemeli oluyor. Türk Patent, inceleme yapabilme yetkisine sahip olduğu için, patentler uluslararası nitelik kazanmış olacak. Yeni patent kanun ile taklit mal üreten, sunan, satan, nakleden ve depolayanlara 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Başvuru, inceleme ve tescil süreleri kısalıyor ve işlemlerin yürütülmesi kolaylaşıyor. Böylece yatırımcılar tasarımla ilgili yatırım yapmak için uzun süre beklemeyecek. Patente konu buluşlarda, emeği geçen paydaşlarla ilgili patent başvuruları, hak ve yükümlülükler ile lisanslama konuları, açıklık kazanıyor. Ortak patent alma ve kullanma imkanları getiriliyor. Kamu destekli buluşların patent hakkının buluşu yapana ait olduğu ancak kullanım ve gelir paylaşımı konularında özel anlaşmalarla düzenlemeler yapılacağı hükümleri getirildi.

Yüksek öğrenim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların patentlenmesinde kurum ile buluşu yapanın hakları da netleşti. Kurumlar buluşlarından gelir elde edecekler.

Yeni kanunla artık Türkiye’de kokular da marka olarak tescil edilebilecek. Avrupa Birliği marka hukukundaki esnek yaklaşım benimsenerek ses ve hareket markaları gibi geleneksel olmayan işaretler de marka olabilecek. Coğrafi İşaret ve geleneksel ürün adları için de amblem kullanımı getirildi.

NASIL BAŞVURU YAPILMALI?

Başvurular mutlaka vekil aracılığıyla yapılmalı, böylece yanlış başvuru ve gereksiz zaman kaybının önüne geçilebilir. Sınai Mülkiyet bir süreç yönetimi olduğu için yasal sürelerde hak sahibinin hak kaybına uğramaması için vekille çalışması gerekiyor. Zemini kanuna dayalı olan yaptırımları olan Sınai Mülkiyet tescil işlemleri ilgili alanında tecrübeli ve konusunda uzman bir vekilden destek almak hak sahibinin yararına olacaktır”.

20 YIL PATENT KORUMA

Yeni kanunla Patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacak.

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olacak, bu hak başkalarına devredilebilecek. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı bu kişilerin tamamına ait olacak.

Patentin verilmesi sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu iddia eden kişi, başvuru sahibine karşı dava açabilecek

10 YIL MARKA KORUMA

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa, itiraz üzerine başvuru reddedilecek.

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecek.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olacak. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret, garanti markası olacak.

COĞRAFİ İŞARET

Kanunda, coğrafi işaret hakkı, geleneksel ürün adı hakkı ile birlikte düzenleniyor. Bu kapsamda, geleneksel ürün adının tescil yoluyla korunmasına ilişkin düzenleme getiriliyor.

Meşe adı, mahreç işareti ve geleneksek ürün kapsamına girmeyen adlar, ürünlerin öz adı olmuş adlar, ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar, şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar, tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecek.

Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, bunları, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanacak. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunlu olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu Yazıyı Paylaşın