altinoz.com.tr

İçtihat

İşe Başlayan İşçiden Senet Alınabilir

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi Esas No : 2009/40045 Karar No : 2012/3124 Tarih : 13.02.2012 KAVRAM: İŞÇİNİN İŞE GİRERKEN SENET İMZALAMASI TEMİNAT SENEDİ MENFİ TESPİT DAVASI   İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı...