altinoz.com.tr

İçtihat

Talep Aşılarak Karar Verilemez

T.C. YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi Esas No : 2016/5455 Karar No : 2017/801 Tarih : 27.02.2017 İÇTİHAT METNİ DAVA ve KARAR : Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki asıl...