altinoz.com.tr

İçtihat

Çalışma Olgusunu İşçi Kanıtlamak Zorundadır

T.C. YARGITAY Yirmiikinci Hukuk Dairesi Esas No : 2017/38371 Karar No : 2017/17227 Tarih : 11.09.2017 KAVRAM: İŞÇİLİK ALACAKLARI ÇALIŞMA OLGUSUNU İŞÇİNİN İSPATI ZORUNLULUĞU   İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasında...

Fiilin İşlendiği Tarih İtibariyle Yürürlükte Bulunan Mevzuat İle Daha Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Hükümleri Farklı İse Disiplin Cezası İle Cezalandırılacak Olan Kişilerin Lehine Olan Mevzuat Hükmünün Dikkate Alınması Gerekir

T.C. DANIŞTAY Beşinci Dairesi Esas No : 2016/23101 Karar No : 2017/19371 Tarih : 29.06.2017 KAVRAM: MEMURUN DİSİPLİN CEZASI LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI İÇTİHAT METNİ ÖZET : Fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte...

Antrenör Sporcu Değildir

T.C. YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2015/42062 Karar No : 2017/4874 Tarih : 24.04.2017 KAVRAM: ALACAK DAVASI ANTRENÖR İLE KLÜP ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ İŞ İLİŞKİSİ GÖREV İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar...

Kısa Kararla Gerekçeli Karar Farklı Olamaz

T.C. YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2015/43275 Karar No : 2017/8054 Tarih : 04.07.2017 KAVRAM: İTİRAZIN İPTALİ HÜKMÜN İÇERİĞİ KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar...