altinoz.com.tr

İçtihat

Düzelterek Onama Kararlarında Onama Harcı Alınmaz

T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas No : 2018/2 Karar No : 2018/8 Tarih : 28.09.2018 İÇTİHAT METNİ ÖZET : Düzelterek onamanın yargılama giderlerinden olan onama harcı bakımından bozma kararı niteliğinde...