altinoz.com.tr

İçtihat

İhale Bedeli Masrafları Karşılamak Zorundadır

T.C. YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi Esas No : 2016/31989 Karar No : 2017/648 Tarih : 19.01.2017 KAVRAM: İHALENİN FESHİ İSTEMİ İHALE BEDELİNİN MASRAFLARI KARŞILAMAMASI SATIŞ İLANI ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞ İLANI...