Yazar Kasa Değişikliğine Kademeli Erteleme

15/06/2013 tarihinde yayımlanan 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01/01/2016 tarihine kadar yapılması gereken yazar kasa değişiklikleri, 25/12/2015 tarihli ve 466 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile kademeli olarak ertelendi.

Yazar Kasalar Değişiyor başlıklı yazımızda bu ertelemenin gelebileceğinden de bahsetmiştik. Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre,

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

–  1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

–  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

–  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

–  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Yıl içinde yazar kasa hafızası dolanlar ise hafıza değişikliği yerine, yeni yazar kasa alarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Bu Yazıyı Paylaşın