altinoz.com.tr

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

16 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30716

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, bu Tebliğde belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

  1. a) Tespit olunan bu katsayılar1/1/2020tarihine kadar uygulanacaktır.
  2. b)1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 47.771,418 ile çarpılacaktır.
  3. c)1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 39.721,050 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2019tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

Yıllar 2019 yılında uygulanacak

katsayılar

  Yıllar 2019 yılında uygulanacak

katsayılar

  Yıllar 2019 yılında uygulanacak

katsayılar

 1953 ve öncesi 3.392.152,362   1980 69.017,630   2000 10,598
1954 3.059.740,865   1981 47.771,418   2001 8,657
1955 2.709.804,391   1982 39.721,050   2002 5,231
1956 2.220.048,895   1983 34.528,590   2003 4,016
1957 1.942.132,670   1984 27.623,974   2004 3,465
1958 1.776.512,282   1985 19.042,821   2005 3,103
1959-1966 1.509.092,732   1986 13.792,289   2006 2,927
1967 1.369.105,351   1987 10.630,727   2007 2,611
1968 1.256.760,019   1988 7.067,470   2008 2,452
1969 1.197.181,407   1989 4.287,586   2009 2,239
1970 1.117.297,753   1990 2.600,678   2010 2,185
1971 1.005.222,213   1991 1.668,791   2011 2,028
1972 851.928,109   1992 1.002,119   2012 2,063
1973 753.619,896   1993 604,512   2013 1,963
1974 559.340,276   1994 362,183   2014 1,797
1975 446.042,377   1995 164,626   2015 1,675
1976 380.448,863   1996 91,211   2016 1,558
1977 279.063,305   1997 46,853   2017 1,415
1978 199.555,197   1998 27,150   2018 1,229
1979 147.751,650   1999 17,524   2019 1,000

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.