altinoz.com.tr

Vergiler % 36,20 Artar mı?

Aslında 2021 yılı yeniden değerleme oranı Kasım ayının başından bu yana belli olmasına rağmen, bu oran 27 Kasım 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 533 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile resmiyet kazandı.

O günden beri de bunun gürültüsü devam ediyor.

Devam ediyor çünkü 2021 yılı yeniden değerleme oranı % 36, 20 gibi son dönemde rastlanmayan bir yükseklikte çıktı.

NASIL BELİRLENİYOR?

Yeniden değerleme oranı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre belirleniyor.

Yani üreticinin uğradığı enflasyon oranı bütün “düzeltmelere” rağmen budur.

Tabiî her şeyi düşünen Devletimiz, bu konuyu da düşünmüş ve kendi alacağı vergiler için ÜRETİCİ fiyat endeksini baz alırken, yapacağı maaş zamları için TÜKETİCİ fiyat endeksini baz almıştır. Dolayısıyla çok alır ama az verir.

UYGULANIRSA NE OLUR?

Bir sürü ayrıntıya girmeye gerek yok.

Eğer ilan edilen % 36, 20’lik oran uygulanırsa gerçek usulde gelir ve kurumlar vergisi olup da boş katma değer vergisi beyannamesi veren bir işletme her ay 87,30 TL. damga vergisi öder.

Diğerlerinin varacağı noktayı siz düşünün. Mesela işçi çalıştıranların her ay verdiği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin damga vergisi 103,50 TL.’ye kadar çıkar.

UYGULANIR MI?

Bugünkü ekonomik şartlarda bunu uygulamanın mümkün olacağını düşünmüyorum.

Tahminen Aralık 2021 ayında Cumhurbaşkanı, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında kendisine tanınan, tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar indirmeye ilişkin yetkisini kullanacak ve vergi ve cezalardaki bu artış oranı daha düşük olarak uygulanacaktır.

BU İYİ Mİ?

Sistemde iyi diye bir şey olmadığını artık öğrenmemiz lazım. Evet, bu yetkinin kullanılması bir yandan daha az vergi ve ceza ödemenize yol açacaktır ama, Devletimiz onu da düşünmüştür.

Bu düşük oranlı uygulama yetkisi kullanılırsa, gelir vergisi dilimleri de aynı oranda az artacak ve bu da sizin bir üst dilime girip daha fazla gelir vergisi ödemenize yol açabilecektir.

Yani kırk katır mı kırk satır mı derseniz, bizim başımıza hem kırk katır hem de kırk satır gelecektir.

Bekleyelim görelim, bakalım % 36,20’lik yeniden değerleme oranı uygulanabilecek mi?