Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/10)

07 Temmuz 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32595

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1- 29/11/2013 tarihli ve 28836 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-18, Ek-19 ve Ek-20’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın