Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

26 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30313

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 16/10/2012 tarihli ve 28443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/10/2012 28443 (Mükerrer)

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın