Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023) ile İlgili 2017/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

31 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30170

Başbakanlıktan:

Konu : Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023)

GENELGE

2017/19

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisi ile günümüzün en önemli tabii afetlerinden olan kuraklığın şiddet ve süresi artmaktadır. Kuraklık kaynaklı tahribatın en aza indirilmesi maksadıyla; kuraklığın ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla uyum içinde yönetilmesi ve hukuki, idari ve teknik alanlarda belirlenen ortak bir plan ve strateji çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda; Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile ülkemizdeki kuraklığın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla hazırlanan “Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (20172023)” Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.

Söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kuraklık yönetimi hususunda ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, kuraklık öncesi, kuraklık esnası ve kuraklık sonrası alınacak olan önlemler ile kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, kuraklık yönetiminde teknik ve ekonomik araçlar geliştirerek kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve halkın kuraklık hususunda farkmdalığını artırmak üzere hedefler ve eylemler belirlenmiştir.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı uyarınca, yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek, izleme sistemi belirlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Bununla birlikte; söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değişiklik ve güncelleme yapılması; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.

Bu çerçevede, Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın