tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941)

01 Mayıs 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31471

YÖNETMELİK

20210501-5