Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/1)

14 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30007

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/6/2010 27068
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 13/1/2011 27814
2- 14/7/2011 27994
3- 3/4/2012 28253
4- 19/2/2013 28564
5- 14/5/2014 29000
6- 11/11/2015 29529
7- 20/9/2016 29833
Bu Yazıyı Paylaşın