altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

03 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31057 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2020/2

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 04/02/2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır.

Tamamı için tıklayınız.