Sağlık Bakanlığı Duyurusu -Anayasa Değişikliği Halk Oylaması-

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sayı : 60438742/

Konu: Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 tarihinde 6771 sayılı Kanun çerçevesinde Anayasa Değişikliği Halkoylaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın en temel haklarından biri olan oy kullanmalarının sağlanması ve halkın iradesinin en üst seviyede gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, Sağlık Bakanlığı olarak gerek evinde sağlık hizmeti alan gerekse hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmayı görev addediyoruz.

İl Sağlık Müdürlüklerimiz Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu sağlayarak aşağıdaki hususlan yerine getirecektir;

  1. Hastalarımızla ilgili talepler evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna yapılacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın referandum öncesinde bilgilendirilmesi temin edilecektir,
  2. Seçim günü oy kullanma saatleri içinde evde sağlık hizmeti koordinasyon merkezleri açık tutulacaktır,
  3. Talepte bulunmuş olan ve evde sağlık hizmeti ekibi desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyecekleri belirlenen uygun hastalar hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınacak ve oy kullanmalarını müteakiben alındıkları mahalle geri götürülecektir.

Konunun hassasiyetle takibini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna

Bu Yazıyı Paylaşın