altinoz.com.tr

Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

20 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31074

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Organizasyonların Ertelenmesi

GENELGE

2020/3

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Söz konusu salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI