Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29711

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“AT Tip Onay Belgesi için, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.”

“(5) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Bakanlıkça doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ulusal Tip Onay Belgesi için, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.”

“(5) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Bakanlıkça doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/10/2008 27027
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/1/2010 27465
2- 15/6/2013 28678
3- 25/8/2015 29456
Bu Yazıyı Paylaşın