altinoz.com.tr

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin, 1 Yıl Süreyle Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2018/259)

26 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30637

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar : 2018/259

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin, bir yıl süreyle uzatılmasına 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI