MEB Genelgesi 2017/22 Geçici Görevlendirmeler

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891 -10.06.01 -E. 12229929

Konu : Geçici Görevlendirmeler

14.08.2017

GENELGE
2017/22

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, geçici olarak diğer eğitim kurumlarında veya il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmeleri nedeniyle eğitim öğretimde sıkıntıların ortaya çıktığı, geçici görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin yapıldığı ve hatta bu ara dönemlerde bazı okullarda öğrencilerin öğretmensiz kaldığının tespit edilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Eğitim ve öğretim çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir.

Demokrasinin ve evrensel değerlerin özümsenerek yaşam biçimi olarak benimsenmesi, millî ve manevi değerlerimize bağlılığın artırılması eğitimle gerçekleşecek; ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşmasında en büyük pay hiç kuşkusuz öğretmenlerimize ait olacaktır. Öğretmenlerimiz, insan yetiştiren aynı zamanda bir medeniyeti, bir kültürü inşa eden rehberlerimizdir.

En önemli zenginliğimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği her türlü bilgi, donanım ve beceriyle zenginleştirerek üretken, bilgiyi hayatının içinde kullanabilen nesiller olarak yetiştirme hedefimizin en önemli unsuru olan öğretmenlerimizi, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı bu anlamda yetiştiren insanlar olarak görüyoruz.

Bu çerçevede, öğrencilerimizin eğitim imkânlarından eşit şekilde yararlanabilmesi, eğitim öğretimin aksamaması, atıl kapasitenin aktif hâle getirilmesi ve kamu zararı oluşturulmaması bakımından;

1- Eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunmaması, bu durumdaki öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullara görevlendirilmesi esastır.

2- Öğretmenler, zorunlu olmadıkça öğretmenlik dışındaki işleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilmeyecektir.

3- Zorunlu hâllerde bu kapsamdaki görevlendirmeler; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından öncelikle aynı ilçe içinden, aynı ilçede ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenin bulunmaması halinde il içinden ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından yapılacaktır.

4- Atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurulularının öğretmen ihtiyacı, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından yapılacak görevlendirmelerle giderilecek; ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yoluna, ancak ihtiyacın bu şekilde giderilememesi hâlinde gidilebilecektir.

5- Görevlendirmeler, eğitim ve öğretimin aksatılmaması ve ders bütünlüğünün sağlanması için ders yılı içerisinde yapılmayacak; bir sonraki eğitim öğretim yılı içinde yapılması düşünülen görevlendirmeler 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında planlanıp aynı tarihler içinde ve görev süreleri net olarak belirlenerek sonuçlandırılacaktır.

Gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın