Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki 18/5/2009 Tarihli ve 2009/15001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Eki Telsiz Ücretleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 78)

12 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30533

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı: 78

Kullanım hakkı ücretlerine ilişkin asgari değerlerin belirlenmesi hakkındaki 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun eki Telsiz Ücretleri tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun önerisine istinaden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2/8/2018 tarihli ve 60028 sayılı yazısı üzerine 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 11 inci ve 46 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

11 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/9/2018 TARİHLİ VE 78 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan kullanım hakkı ücretlerine ilişkin asgari değerlerin belirlenmesi hakkındaki Kararın eki listede yer alan “TABLO 1- Asgari Sabit Değer (SD)” başlıklı tablo 2018 yılı için ekte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ekli Telsiz Ücretleri tarifesinin; “1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ” ve “2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)” başlıklarından sonra gelmek üzere “(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Karar 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

TABLO 1- Asgari Sabit Değer (SD)

SD1 94,12 fe
SD2 32,80 fc
SD3 1.207,11 &
SD4 3.411,39 fc
SD5 4.089,33 fc
Bu Yazıyı Paylaşın