altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)

07 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30618

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 416

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun l inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

6 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.