tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3076)

08 Ekim 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31268 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3076

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023)”ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.