Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Standartlar Listesine İlişkin Tebliğ

18 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30364

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile atıfta bulunulan AB direktifi kapsamındaki standartlardan Türk Standardları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi Ek-1’de belirtilmiştir.

MADDE 2 – (1) 18/7/2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın